PERKHIDMATAN

PENYELIDIKAN

 • Menjawab kaji selidik kelayakan bagi percubaan baharu.
 • Pengantara bagi Jawatankuasa Etika Penyelidikan Perubatan.
 • Mengaplikasi dan menyelia penyelidikan.
 • Membangunkan system penyelidikan.

PENYELIDIKAN

 • Menjawab kaji selidik kelayakan bagi percubaan baharu.
 • Pengantara bagi Jawatankuasa Etika Penyelidikan Perubatan.
 • Mengaplikasi dan menyelia penyelidikan.
 • Membangunkan system penyelidikan.

KEMUDAHAN & LATIHAN

 • Menguruskan kursus Good Clinical Practice(GCP) & kursus-kursus lain yang berkaitan.
 • Menjalankan penyelenggaran terhadap kemudahan-kemudahan bagi memastikan fasiliti di CIC adalah selamat dan lengkap serta selaras dengan garis panduan percubaan klinikal .
 • Menguruskan kalibrasi dan merancang penyelenggaraan pencegahan bagi kelengkapan-kelengkapan penyelidikan.
 • Menyediakan kawasan bekerja dan stor penyimpanan yang kondusif kepada staf CIC.

PENTADBIRAN & RANGKAIAN

 • Menyediakan bantuan pentadbiran dan sekretriat.
 • Membantu dalam rundingan dan penyediaan bajet penyelidikan.
 • Menyediakan perkhidmatan bagi mengarkib bahan penyelidikan.
 • Membantu menyediakan penyelidik dan pembantu penyelidik bagi penyelidikan.

PENTADBIRAN & RANGKAIAN

 • Menyediakan bantuan pentadbiran dan sekretriat.
 • Membantu dalam rundingan dan penyediaan bajet penyelidikan.
 • Menyediakan perkhidmatan bagi mengarkib bahan penyelidikan.
 • Membantu menyediakan penyelidik dan pembantu penyelidik bagi penyelidikan.

UNDANG – UNDANG

 • Memeriksa dan melaksanakan kontrak penyelidikan klinikal dan kontrak perjanjian yang berkaitan.

KEWANGAN

 • Mentadbir kewangan dan menguruskan dana penyelidikan.

KEWANGAN

 • Mentadbir kewangan dan menguruskan dana penyelidikan.
Scroll to Top
Room Booking
Insurance Application
eServices
iPesakit

cic ummc

cic.ummc

cicummc

clinical investigation centre

Let's Connect !