FASA

0
0
0
0
FASA I

Kajian Keselamatan (20-80 orang)

FASA II

Kajian Keselamatan

Mengenalpasti Kesan Sampingan

Menilai Keberkesanan

(100 – 300 people)

FASA III

Menilai Keberkesanan

Memantau Kesan Sampingan

(1000 – 3000 people)

FASA IV

Memantau Kesan Sampingan pada Jangka Masa Panjang

0
FASA I

Kajian Keselamatan (20-80 orang)

0
FASA II

Kajian Keselamatan

Mengenalpasti Kesan Sampingan

Menilai Keberkesanan

(100 – 300 people)

0
FASA III

Menilai Keberkesanan

Memantau Kesan Sampingan

(1000 – 3000 people)

0
FASA IV

Memantau Kesan Sampingan pada Jangka Masa Panjang

Scroll to Top